CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

I. Hình thức thanh toán:

Xworkerbee có hình thức thanh toán : chuyển khoản trực tiếp qua tài khoản ngân hàng hoặc thanh toán tiền mặt.

-         Khi chọn thanh toán qua Ngân Hàng , bạn phải upload Ủy nhiệm chi hoặc chứng từ thanh toán để được xét duyệt nhanh nhất

Thông tin chuyển khoản:

+ Tên tài khoản: Công ty TNHH Phần Mềm XEP

+ Số tài khoản: 0601 239 00 459

+ Tên ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

+ Chi nhánh: Thủ Đức

II. Chính sách bảo mật thanh toán:

 1. Cam kết bảo mật:

Hệ thống thanh toán được cung cấp bởi các Đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Theo đó , các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán tại Xworkerbee.vn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

 2. Quy định bảo mật:

-         Các giao dịch thanh toán của bạn sẽ được đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của Đối tác cổng thanh toán.

+ Thông tin tài chính của bạn sẽ được bảo vệ trong suốt qua trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer)

+ Tiêu chuẩn mã hóa thông qua việc sử dụng thuật toán Hmac_SHA256 và các tiêu chuẩn mã hóa của Đối tác thanh toán

+ Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và các quy định cụ thể khác.

-         Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Xworkerbee áp dụng :

Xworkerbee cung cấp tiện ích lưu giữ thông tin thẻ để sử dụng cho các lần thanh toán sau trên Xworkerbee.vn với nguyên tắc Xworkerbee chỉ lưu khóa thông tin thẻ thanh toán đã được các Đối Tác Cổng Thanh Toán mã hóa. Vì vậy:

 Khách hàng lựa chọn sử dụng tiện ích: trong trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán khách hàng liên hệ với Đối Tác Cổng Thanh Toán để được giải quyết.

Khách hàng không lựa chọn sử dụng tiện ích: thông tin Thẻ thanh toán của khách hàng không lưu trên hệ thống của Xworkerbee mà được lưu giữ và bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế trên các Đối Tác Cổng Thanh Toán.

 Khách hàng truy cập vào website thông qua giao thức HTTPS.

Xworkerbee đảm bảo thực hiện nghiêm túc Chính sách thanh toán cho mọi giao dịch thực hiện trên website https://Xworkerbee.vn