BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

GÓI TIÊU CHUẨN

Miễn phí tháng đầu tiên
Tính phí từ tháng thứ 2 trở lên
Phí dịch vụ: 10.000đ 1 nhân viên/ 1 tháng
Doanh nghiệp có số nhân viên >=100 và <200 giảm giá 10% (9.000đ 1 nhân viên/ tháng)
Doanh nghiệp có số nhân viên >=200 và <300 giảm giá 20% (8.000đ 1 nhân viên/ tháng)
Doanh nghiệp có số nhân viên >=300 giảm giá 30% (7.000đ 1 nhân viên/ tháng)
Chức năng
Chấm công (checkin, checkout)
Xin nghỉ phép
Xin đi trễ, về sớm
Gửi thông báo cho nhân viên
Tùy chỉnh giao diện
Tùy chỉnh chức năng
Triển khai trên server riêng

GÓI TÙY CHỈNH

Tùy chỉnh lại theo yêu cầu khách hàng, không giới hạn chức năng
Tư vấn cho khách hàng dựa trên nhu cầu thực tiễn
Triển khai trên hệ thống trên domain riêng
Phí dịch vụ: Thỏa thuận
Chức năng
Chấm công (checkin, checkout)
Xin nghỉ phép
Xin đi trễ, về sớm
Gửi thông báo cho nhân viên
Tùy chỉnh giao diện
Tùy chỉnh chức năng
Triển khai trên server riêng (nếu muốn)

LIÊN HỆ HỖ TRỢ

Điện thoại: 0908.04.02.89

Email: hotro@xworkerbee.vn