HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Video hướng dẫn gia hạn

Bạn truy cập vào màn hình quản lý gia hạn, sau đó thực hiện các bước sau:

Link: https://user.xworkerbee.vn/ThanhToan/ThanhToan.aspx

+ Tạo gia hạn mới, nhập số tháng và số nhân viên cần gia hạn, phần mềm sẽ tính ra số tiền của lần gia hạn này.

+ Chuyển khoản ngân hàng sau đó upload hình ảnh ủy nhiệm chi lên. Thông tin chuyển khoản có nằm ở cuối màn hình này.

Như vậy là bạn đã hoàn tất gửi yêu cầu gia hạn, XWorkerBee nhận được yêu cầu sẽ tiến hành duyệt và thông báo lại qua email của bạn.

THÔNG TIN THANH TOÁN

Số tài khoản: 060123900459

Tên tài khoản: Công ty TNHH phần mềm XEP

Ngân hàng: Ngân hàng Sacombank TP.Hồ Chí Minh, chi nhánh Thủ Đức

Nội dung chuyển khoản: Mã tài khoản _ Số tháng gia hạn (ví dụ: XEP_3)