Hướng dẫn đăng ký tài khoản | App chấm công XWorkBee

Đăng ký tài khoản

Video hướng dẫn đăng ký tài khoản

1. Đăng ký

Nhấn vào đây để đăng ký.

Bạn truy cập website XWorkerBee.vn, sau đó nhấn vào nút "Đăng ký dùng thử" để đăng ký tài khoản, hoặc có thể click vào vào liên kết ở trên.

Lưu ý: Mã tài khoản là một chuỗi viết liền dùng để phân biệt tài khoản giữa các doanh nghiệp, bạn cần ghi nhớ nó để đăng nhập vào trang quản trị.

Màn hình đăng ký tài khoản admin

2. Đăng nhập

Truy cập: https://user.xworkerbee.vn/Home/DangNhap.aspx

Đăng nhập admin: Dành cho chủ tài khoản

Đăng nhập quản lý: Dành cho những nhân viên được admin cấp quyền quản lý

Màn hình đăng nhập trang admin

TRỞ LẠI