Hướng dẫn nhân viên tải app và đăng nhập chấm công | App chấm công XWorkBee

TẢI APP VÀ ĐĂNG NHẬP

Video hướng dẫn tải app và đăng nhập

Nhân viên sử dụng điện thoại truy cập vào kho ứng dụng, gõ từ khóa "XWorkerBee" để tải app về cài đặt. Sau đó mở app lên và tiến hành đăng nhập và hệ thông

Lưu ý: Bạn phải cho phép ứng dụng truy cập vị trí và camera để đảm báo các tính năng được hoạt động.

Màn hình đăng nhập

TRỞ LẠI