Hướng dẫn duyệt xin nghỉ phép | App chấm công XWorkBee

DUYỆT XIN PHÉP

Video hướng dẫn duyệt xin nghỉ phép

Truy cập: https://user.xworkerbee.vn/DuyetYeuCau/DuyetYeuCau.aspx

Nhân viên sử dụng app để xin nghỉ phép, admin sẽ nhận thông tin xin phép tại màn hình này và tiến hành duyệt cho nhân viên.

Admin cũng có thể tạo thông tin xin phép cho nhân viên.

Trường hợp lý do nghỉ là Phép năm bạn được tính giờ công đầy đủ, còn lại hệ thống vẫn ghi nhận bạn có xin phép nhưng không được tính giờ công.

Màn hình duyệt xin nghỉ

TRỞ LẠI