Hướng dẫn nhân viên xem báo cáo | App chấm công XWorkBee

XEM BÁO CÁO

Video hướng xem báo cáo trên app

Nhân viên tự theo dõi báo cáo chấm công của mình trên app, nếu phát hiện có gì không đúng có thể chủ động liên hệ quản lý để được giải quyết.

Màn hình xem báo cáo

TRỞ LẠI