Hướng dẫn nhân viên xin đi trễ, về sớm | App chấm công XWorkBee

XIN ĐI TRỄ, VỀ SỚM

Video hướng dẫn xin đi trễ, về sớm trên app

Nhân viên sử dụng app để xin đi trễ hoặc về sớm, admin sẽ nhận thông tin xin phép tại màn hình này và tiến hành duyệt cho nhân viên.

Giờ xin phép để quản lý biết sắp xếp công việc và đánh giá thái độ nhân viên, chứ nó không ảnh hưởng đến việc ghi nhận giờ làm thực tế, giờ làm thực tế vấn chỉ dựa vào thời điểm nhân viên checkin và checkout.

Màn hình xin đi trễ, về sớm

TRỞ LẠI