Hướng dẫn nhân viên xin nghỉ phép | App chấm công XWorkBee

XIN NGHỈ PHÉP

Video hướng dẫn xin nghỉ phép trên app

Nhân viên sử dụng app để xin nghỉ phép, admin sẽ nhận thông tin xin phép tại màn hình này và tiến hành duyệt cho nhân viên.

Trường hợp lý do nghỉ là Phép năm bạn được tính giờ công đầy đủ, còn lại hệ thống vẫn ghi nhận bạn có xin phép nhưng không được tính giờ công.

Màn hình xin nghỉ phép

TRỞ LẠI