Làm sao xác định được tọa độ chi nhánh khi bạn chưa đăng ký địa điểm trên Google Maps? | App chấm công XWorkBee

Làm sao xác định được tọa độ chi nhánh khi bạn chưa đăng ký địa điểm trên Google Maps?

Có 2 cách để làm việc này

Cách 1: Dùng Zalo để xác định vị trí 

Bạn đứng tại địa điểm chấm công dùng Zalo chia sẻ vị trí, mục đích để lấy kinh độ, vĩ độ của nơi làm việc. Sau đó copy kinh độ, vĩ độ lấy được và nhập vào phần mềm, phần mềm sẽ tìm chính xác đến vị trí bạn muốn lấy.

Video hướng dẫn dùng Zalo để cài để xác định tọa độ

Cách 2: Dùng điện thoại để cài đặt

Bạn chỉ cần dùng điện thoại truy cập vào web admin, trên màn hình tạo chi nhánh nhấn vào icon hình người phần mềm sẽ tự lấy chính xác tọa độ bạn đang đứng.

Các câu hỏi liên quan

Phân công cho nhân viên mới như thế nào?

Cách phân công cho nhân viên mới ...

Công thức tính giờ làm thực tế và tính công như thế nào?

Công thức tính giờ làm thực tế và tính công ...