Làm sao xác định được tọa độ chi nhánh khi bạn chưa đăng ký địa điểm trên Google Maps?

Bạn chỉ cần dùng điện thoại truy cập vào web admin, trên màn hình tạo chi nhánh nhấn vào icon hình người phần mềm sẽ tự lấy chính xác tọa độ bạn đang đứng.

Các câu hỏi liên quan

Phân công cho nhân viên mới như thế nào?

Cách phân công cho nhân viên mới ...

Công thức tính giờ làm thực tế và tính công như thế nào?

Công thức tính giờ làm thực tế và tính công ...