Phân công cho nhân viên mới như thế nào? | App chấm công XWorkBee

Phân công cho nhân viên mới như thế nào?

Vào mục Cài đặt nhân sự >> Quản lý nhân viên để tạo nhân viên mới, tùy theo loại tài khoản mà cách phân công cho nhân viên mới sẽ khác nhau.

Phân công theo từng nhân viên

Admin tạo thông tin nhân viên mới, đồng thời tiến hành phân công trực tiếp cho nhân viên bên dưới phần nhập thông tin.

Tạo nhân viên và phân công làm việc

Phân công theo lịch trình

Tạo mới thông tin nhân viên, sau đó tiến hành chỉnh sửa phân công để bổ dung phân công cho nhân viên mới.

Tạo mới nhân viên

Chỉnh sửa bổ sung phân công cho nhân viên mới

Các câu hỏi liên quan

Làm sao xác định được tọa độ chi nhánh khi bạn chưa đăng ký địa điểm trên Google Maps?

Cách xác định được tọa độ chi nhánh khi bạn chưa đăng ký địa điểm trên Google Maps ...

Công thức tính giờ làm thực tế và tính công như thế nào?

Công thức tính giờ làm thực tế và tính công ...