Giới thiệu các mẫu quảng cáo Facebook | App chấm công XWorkBee

Giới thiệu các mẫu quảng cáo Facebook

 Quảng cáo Facebook | Facebook ads | Các mẫu quảng cáo Facebook | Tạo quảng cáo Facebook

Facebook có nhiều mẫu quảng cáo các khác nhau phù hợp với từng mục đích của doanh nghiệp. Nếu phân loại theo chức năng thì Facebook có 8 mẫu quảng cáo khác nhau. Nếu phân loại theo vị trí hiển thị thì Facebook có 3 mẫu quảng cáo khác nhau. Clip sau đây mình chỉ hướng dẫn các bạn phân loại quảng cáo Facebook theo vị trí hiển thị. Các bạn xem chi tiết ở Clip sau nha.

 Quảng cáo Facebook | Facebook ads | Các mẫu quảng cáo Facebook | Tạo quảng cáo Facebook

Chuyên mục: Tin công nghệ