Thuật ngữ CPM, PPC, CPA là gì? | App chấm công XWorkBee

Thuật ngữ CPM, PPC, CPA là gì?

CPA Chi phí mỗi hành động hoặc CPA (đôi khi được gọi là Pay Per Action hay PPA ) là một mô hình quảng cáo trực tuyến, nơi nhà quảng cáo trả tiền cho mỗi hành động cụ thể (mua hàng, đăng ký nhận email…) liên quan đến quảng cáo .

CPM, PPC, CPA

Các nhà quảng cáo mong muốn có lời trực tiếp xem CPA là cách tối ưu thực hiện chiến dịch online marketing, như là một nhà quảng cáo chỉ trả tiền cho các quảng cáo khi các hành động mong muốn đã xảy ra . Một hành động có thể là một sản phẩm được mua, một mẫu đăng ký được điền đầy đủ, mong muốn hành động được thực hiện được xác định bởi nhà quảng cáo. Đài phát thanh và đài truyền hình cũng đôi khi cung cấp hình thức quảng cáo tính chi phí cho mỗi cơ sở hành động, nhưng hình thức quảng cáo này thường được gọi là “per inquiry”

CPA có thể được xác định bởi các yếu tố khác nhau, tùy thuộc nơi có vị trí quảng cáo.
 

1. CPA là “Cost Per Acquisition”

CPA là đôi khi được gọi là “Cost Per Acquisition”, ) trong trường hợp nhà quảng cáo mong muốn đạt được mục tiêu cụ thể như là bán được sản phẩm. Sử dụng “Cost Per Acquisition” thay vì “Cost Per hành động” không phải là không chính xác trong những trường hợp như vậy, nhưng không phải tất cả “Chi phí mỗi hành động” cung cấp có thể được gọi là “Cost Per Acquisition”.
 

Công thức tính toán CPA:
Tính toán CPA = chi tiêu / số hiển thị x CTR x CR. Hãy nói rằng trong từ 20.000 hiển thị, bạn có 5% nhấp chuột (CTR) tới trang đích của bạn (trang web) và 30% trong số 5% này trở thành khách hàng (CR):
$ 200 / [20.000 x 0,05 x 0,30] = $ 0,67 là chi phí mỗi lần có khách hàng mua sản phẩm.
CPC (Cost Per Click) – Quảng cáo trả tiền cho mỗi nhắp chuột. Hình thức quảng cáo này thực sự hiệu quả bởi nó hướng đến đúng đối tượng khách hàng mục tiêu quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ công ty bạn và là những người có nhu cầu thật sự.
Bạn sẽ chỉ phải trả tiền khi có khách hàng click vào hình ảnh quảng cáo của bạn. Phụ thuộc vào ngân sách mỗi ngày của bạn dành cho hình thức quảng cáo này là bao nhiêu mà có tối đa số click vào hình ảnh của bạn. Chúng tôi sẽ đề xuất cho bạn mức giá cho mỗi click là hợp lý nhất.

2. CPM “cost per 1000 impressions”
Chi phí cho mỗi nghìn lần hiển thị , thường viết tắt là CPI hoặc CPM là cụm từ được sử dụng trong online marketing liên quan đến lưu lượng truy cập web . Chiến dịch mà các nhà quảng cáo trả tiền cho mỗi lần quảng cáo hiển thị cho một người sử dụng thường ở dạng của một quảng cáo banner trên một trang web, nhưng cũng có thể tham chiếu đến các quảng cáo trong email quảng cáo .
Khi một quảng cáo được tải về bởi người dùng khi xem một trang web. Một trang web có thể chứa nhiều quảng cáo và trong những trường hợp như vậy một lần xem trang sẽ cho kết quả là một hiển thị cho mỗi quảng cáo hiển thị cho người dùng đó .
Trong để tính toán số hiển thị một cách chính xác và ngăn chặn gian lận, một máy chủ quảng cáo có thể loại trừ một số hoạt động không đủ điều kiện chẳng hạn như trang làm mới hoặc các hành động của người dùng khác, kể như hiển thị. Khi tỷ lệ quảng cáo được mô tả như CPM hoặc chỉ số giá tiêu dùng, đây là số tiền được trả cho mỗi nghìn lần hiển thị đủ điều kiện.
Chi phí cho mỗi CPM là một trong những chiến lược tiếp thị phổ biến nhất được sử dụng trên mạng Internet cùng với chi phí cho mỗi nhấp chuột (CPC / PPC ) và Chi phí cho mỗi hành động (CPA ) (bao gồm cả CPL và CPS) . Quảng cáo CPM thường được ưa thích bởi các trang web vì họ có thể chắc chắn về doanh thu, họ sẽ tạo ra lưu lượng truy cập trang web của họ, nhưng CPM có thể được so sánh với chiến lược tiếp thị khác nhau bằng cách kiểm tra chi phí hiệu quả cho mỗi ( eCPM ). eCPM thông báo cho trang web những gì họ sẽ nhận được nếu họ bán được vị trí quảng cáo trên cơ sở CPM bằng cách dựa trên tỷ lệ nhấp chuột (CTR) và / hoặc tỷ lệ Chuyển đổi (CVR ) của chiến dịch.

3. CPA “Cost Per Acquisition”

CPA Chi phí mỗi hành động hoặc CPA (đôi khi được gọi là Pay Per Action hay PPA ) là một mô hình quảng cáo trực tuyến, nơi nhà quảng cáo trả tiền cho mỗi hành động cụ thể (mua hàng, đăng ký nhận email…) liên quan đến quảng cáo .

Các nhà quảng cáo mong muốn có lời trực tiếp xem CPA là cách tối ưu thực hiện chiến dịch online marketing, như là một nhà quảng cáo chỉ trả tiền cho các quảng cáo khi các hành động mong muốn đã xảy ra . Một hành động có thể là một sản phẩm được mua, một mẫu đăng ký được điền đầy đủ, mong muốn hành động được thực hiện được xác định bởi nhà quảng cáo. Đài phát thanh và đài truyền hình cũng đôi khi cung cấp hình thức quảng cáo tính chi phí cho mỗi cơ sở hành động, nhưng hình thức quảng cáo này thường được gọi là “per inquiry”

CPA có thể được xác định bởi các yếu tố khác nhau, tùy thuộc nơi có vị trí quảng cáo.

CPA là “Cost Per Acquisition”

CPA là đôi khi được gọi là “Cost Per Acquisition”, ) tron trường hợp nhà quảng cáo mong muốn đạt được mục tiêu cụ thể như là bán được sản phẩm. Sử dụng “Cost Per Acquisition” thay vì “Cost Per hành động” không phải là không chính xác trong những trường hợp như vậy, nhưng không phải tất cả “Chi phí mỗi hành động” cung cấp có thể được gọi là “Cost Per Acquisition”.
Công thức tính toán CPA

Tính toán CPA = chi tiêu / số hiển thị x CTR x CR. Hãy nói rằng trong từ 20.000 hiển thị, bạn có 5% nhấp chuột (CTR) tới trang đích của bạn (trang web) và 30% trong số 5% này trở thành khách hàng (CR):

$ 200 / [20.000 x 0,05 x 0,30] = $ 0,67 là chi phí mỗi lần có khách hàng mua sản phẩm.

Chuyên mục: Tin công nghệ