Người quản lý cần những kỹ năng gì | App chấm công XWorkBee

Người quản lý cần những kỹ năng gì

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường đang bước vào con đường hội nhập quốc tế đã đặt ra nhiều thách thức cho các quốc gia. Trong đó việc xây dựng một đội ngũ các nhà quản lý chuyên nghiệp là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng.

Để tạo nên thành công, một người quản lý cần phải có cả tài năng lẫn kỹ năng. Tài năng có thể là bẩm sinh nhưng kỹ năng quản lý có thể được phát triển thông qua việc đào tạo, cố vấn và kinh nghiệm làm việc.

Trước tiên, nhà quản lý phải có một vốn kiến thức nhất định v